צור קשר עם עורך דין תעבורה במיידי לייעוץ ראשוני

See other templatesSee other templates

אי ציות להוראות שוטר

אדם המואשם בעבירה של אי ציות להוראות שוטר יקבל לידיו הזמנה לבית המשפט. לעבירה זו אין עונש מינימום קבוע בחוק ובית המשפט הוא שמעניש בהתאם לנסיבות המקרה ולחומרת אי הציות להוראות השוטר.
 

עבירה זו נחשבת כחמורה למדי שכן רשויות החוק ובתי המשפט רואים את הנאשמים בעבירה זו כאנשים שמזלזלים בחוק ולכן לעיתים רבות צפוי עונש פסילת רישיון בפועל, בנוסף לעונשי פסילה על תנאי וכמובן קנס כספי.
 

חשוב מאוד לזכור מספר כללים הנוגעים לעבירה זאת.

 

• ראשית, עלינו לזהות שמדובר באיש משטרה, אם על ידי מדים שהוא לובש או בהצגת תעודת שוטר.

 

• שנית, על הנהג מוטלת חובה לנהוג בזהירות ולא לסכן את משתמשי הדרך, ולכן יש לבחון בזהירות את הוראות השוטר ובמידה והן יובילו לסיכון משתמשי הדרך, אסור להישמע להן וכמובן שיש לציין זאת בפני השוטר שהרי חובת הזהירות של הנהג עולה על הוראות השוטר.
 


 

להלן סעיף החוק הרלוונטי: - סעיף 23 לתקנות התעבורה קובע כדלקמן:

 
23.   (א)  עובר דרך חייב לציית –
 

(1)   להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה (בתקנה זו – פקח עירוני);
(1א) להוראות שנותן עובד במדים של רשות תימרור מקומית או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מבצעת רשות התימרור המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה;
 

(2)   לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד מע"צ או על ידי עובד נת"א במדים.
           (ב)  הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.
           (ג)   תמרור נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמרור שהוצב כדין.

Go to top