See other templatesSee other templates

בימינו אנו, רישיון נהיגה הוא כמו ממש כמו רגליים של בן אדם. אין הגדה אחרת שיכולה להמחיש טוב יותר את חשיבות הרישיון.
אדם שנשלל רישיון הנהיגה שלו מרגיש "נכה" במובן מסויים ופתאום צריך להתחיל ולחשוב מה עושים עם העבודה? עם הילדים ועוד אין ספור מצבים שהופכים להיות כמעט בלתי אפשריים כאשר אדם מאבד את רישיונו.
ישנם מספר מצבים בהם אדם מאבד את רישיון הנהיגה שלו כפי שמפורט בהרחבה בכל אחת מן הקטגוריות למטה.

בכל מקרה של שלילת רישיון מומלץ לפנות בדחיפות למשרדינו לשם קבלת עזרה שתשיב לכם את "הרגליים".
ניתן ליצור קשר עם משרדינו בטל' 03-6555-131 ובמקרים דחופים ב- 054-2346-500. 


 

זימון לשימוע    פסילה מנהלית     ביטול פסילה מנהלית

 


Go to top