See other templatesSee other templates

זומנתם לשימוע ליום ראשון בבוקר בתחנת המשטרה? אתם ודאי חוששים מה יהיה עם רישיון הנהיגה שלכם, ומה יהיה לגבי השבתת הרכב. 
 

ראשית נדגיש כי עליכם להתייצב לשימוע בפני קצין משטרה, אם לא, לקצין סמכות לפסול אתכם גם שלא בפניכם ואז קיים הסיכון הממשי והחמור של נהיגה בפסילה.
 

שימוע הוא הליך מנהלי שבו אתם עומדים בפני קצין והוא מודיע לכם מיד בתחילה שבכוונתו לפסול את רישיון הנהיגה שלכם וכעת עליכם "להתחנן" ולשכנע את "כבודו" שלא יעשה כך.
 

דעו כי שימוע הוא הליך חקירה כל דבר ועניין וההבדל היחיד הוא שבחקירה מישהו מזהיר אתכם לגבי הזכויות שלכם ובשימוע - ממש לא.
 

כל דבר שתאמרו בשימוע יכול לשמש נגדכם כראיה, ולחזק את הראיות שנאספו נגדכם. 
 

לכן, לעולם אל תגיעו לשימוע ללא הכנה מוקדמת!! אני ממליץ לפחות על שיחה טלפונית עם עורך דין מומחה ועדיף פי כמה להגיע בליווי עורך דין
 

בשני המקרים הללו, לעורך דין מנוסה סיכויים טובים מאוד לשמור לכם על הרישיון וכמובן למנוע את השבתת הרכב ל – 30 ימים.

Go to top