See other templatesSee other templates

 

 
משרדינו מתמחה בדיני התעבורה ובפרט בעבירות הנהיגה בשכרות. אנו מנהלים תיקים רבים בבתי המשפט בכל הארץ. למשרדינו הצלחות כבירות בתחום הנהיגה בשכרות עם כמות זיכויים אדירה מעבירה חמורה זו.
 
 לפניכם מספר דוגמאות לזיכויים מעבירת הנהיגה בשכרות בכמויות אלכוהול שונות ומבתי המשפט בכל הארץ
 

 

זיכוי נהיגה בשכרות - סירוב - הכשלת הבדיקה - כבוד השופט מלמד בית המשפט לתעבורה תל אביב 
בתיק זה הואשם הלקוח בסירוב להיבדק בבדיקת שכרות מכוח הכשלת בדיקת הינשוף. השוטרים טענו כי הלקוח החזיק את פיית הינשוף בפיו ולא נשף אוויר וכך למעשה הוא הכשיל את הבדיקה. לאחר מאבק עיקש מול התביעה וחקירת כל השוטרים, קרסה גרסת התביעה וכבוד השופט שמואל מלמד החליט בצעד תקדימי לזכות את הנאשם מכל אשמה. 

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |

 

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 315 מיקרוגרם - כבוד השופט יציב בית משפט לתעבורה בחיפה
בתיק זה ניהלנו פרשת תביעה בלבד משום שהתביעה החליטה כי היא אינה חייבת להוכיח את כיול מכשיר הינשוף, זאת למרות דרישתנו החד משמעית. כבוד השופט שמואל יציב אמר את דברו והורה על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |  דף 4  |

 

 

 


 

 

זיכוי נהיגה בשכרות 335 מיקרוגרם - כבוד השופטת מגי כהן בית משפט לתעבורה פתח תקווה
בתיק זה ניהלנו את המשפט תוך זהירות רבה שלא לגלות את הקלפים שבידינו. והכוונה לראיות שהיו בחומר החקירה ומתוכן עלה כי היה כשל חמור בכיול מכשיר הינשוף, כשל שהוביל את כבוד השופטת מגי כהן  להורות על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |

 

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 340 מיקרוגרם - כבוד השופט רענן בן יוסף בית המשפט המחוזי תל אביב
תחילתו של תיק זה בבית המשפט לתעבורה בתל אביב שם כבוד השופט נהרי הרשיע את הנאשם בעבירה של נהיגה בשכרות. על הרשעה זו הוגש מיד ערעור לבית המשפט המחוזי וכבוד השופט רענן בן יוסף אמר מיד כי לא ניתן היה להרשיע את הנאשם בתיק והורה על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |

 

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 375 מיקרוגרם - כבוד השופט רענן בן יוסף בית המשפט המחוזי תל אביב
בתיק זה הורשע הנאשם בבית המשפט לתעבורה בתל אביב כאשר כבוד השופטת קריספין לא קיבלה את גרסת ההגנה. מיד הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי וכבוד השופט רענן בן יוסף בפסק דין מנומק זיכה את הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |

 

 


 

 

זיכוי נהיגה בשכרות 375 מיקרוגרם - כבוד השופטת קריספין בית המשפט לתעבורה תל אביב 
בתיק זה הואשמה הנאשמת בנהיגה בשכרות בכמות של 375 מיקרוגרם. לאחר שבחנו בחינת חומר הראיות עלו כשלים קשים וכשביקשנו לנהל משפט, עדי התביעה לא הגיעו פעם אחר פעם, וגם לאחר שכבוד השופטת הטילה עליהם קנסות. בסופו של יום כבוד השופטת קריספין הורתה על זיכוי הנאשמת מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |  דף 4  |

 

 


 

 

זיכוי נהיגה בשכרות 405 מיקרוגרם - כבוד השופט נהרי בית המשפט לתעבורה תל אביב
בתיק זה כשלה התביעה להוכיח כי מכשיר הינשוף אכן כויל כהלכה וראיות מרכזיות היו פגומות בתיק ולכן כבוד השופט נהרי הורה על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1 | דף 2 | דף 3 | דף 4 | דף 5 | דף 6 | דף 7 |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 425 מיקרוגרם - כבוד השופטת ורד דלית בית המשפט לתעבורה תל אביב 
בתיק זה שהתנהל בפני כבוד השופטת ורד דלית, התביעה המשטרתית כשלה פעם אחר פעם בהגשת הראיות בתיק, אם בהגשת ראיות חלקיות ואם בניסיון להגיש ראיות שלא באמצעות מי שערך אותן ומזלו של הנאשם שאנו עמדנו בפרץ לחסום את התביעה דבר שהוביל את כבוד השופטת ורד דלית לזכות את הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 455 מיקרוגרם - כבוד השופט ריבלין בית המשפט לתעבורה ירושלים
בבית המשפט לתעבורה בירושלים מאוד קשה לנהל תיק שכרות, על אחת כמה וכמה לקבל זיכוי. אולם, לאחר מאבקים לא פשוטים הצלחנו למנוע מהתביעה המשטרתית להגיש ראיות חדשות ולהביא עדים שלא מופיעים בכתב האישום. כבוד השופט יוסף ריבילין הורה מיד על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 460 מיקרוגרם - כבוד השופטת קריספין בית המשפט לתעבורה תל אביב
בתיק זה חיכינו בסבלנות עד לסיום פרשת התביעה ואז בשלב הסיכומים, הפתענו את בית המשפט ואת התביעה שהיתה בטוחה כי הנאשם יורשע, ומתוך הראיות של התביעה הראנו את הכשלים בכיול מכשיר הינשוף ואת כשליה של התביעה וכובד השופטת קריספין הורתה מיד על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |  דף 4  |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 465 מיקרוגרם - כבוד השופט לנדסמן בית המשפט לתעבורה באר שבע
בתיק זה לאחר פרשת התביעה הודענו כי לא ננהל פרשת הגנה כלל. זאת משום שהתביעה היתה כה בטוחה בראיות שלה עד שהיא לא ניסתה בכלל להוכיח את כיול מכשיר הינשוף. כבוד השופט לנדסמן בפסק דינו הודיע לתביעה כי לא כך יהיה והורה על זיכוי הנאשם.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |  דף 4  |  דף 5  |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 485 מיקרוגרם - כבוד השופטת שלזינגר שמאי בית המשפט לתעבורה פתח תקווה
בתיק זה קבעה הכבוד השופטת שמאי כי טענות הסנגור רבות ומגוונות הן ואולם די לה לדון באחת מהן כדי להורות על זיכוי הנאשם וכך היא עשתה לאחר שהוכחנו בפני כי איש לא שמר על הנאשם בפרק הזמן הנדרש של 15 דקות עד לבדיקת הינשוף. התוצאה זיכוי מלא מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |  דף 4  |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 520 מיקרוגרם - כבוד השופטת שלזינגר שמאי בית המשפט לתעבורה פתח תקווה
בתיק זה התביעה היתה מאוד להוטה להרשיע את הנאשם וכך גם העדים שניסו לעשות ככל שביכולתם ואף מעבר לכך כדי להוכיח שהנאשם נהג בשכרות. לאחר פרשת התביעה ובשלב הסיכומים הפתענו את בית המשפט וכמובן את התביעה והראנו להם את ה"חורים" בחומר הראיות שלהם דבר שהוביל מיד את כבוד השופטת שמאי להורות על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |  דף 4  |  דף 5  |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 545 מיקרוגרם - כבוד השופטת רות רז בית המשפט לתעבורה פתח תקווה
במקרה זה, הוכחנו כשלים רבים בחומר הראיות וכבוד השופטת רות רז קיבלה את טענותינו וקבעה בפסק דין ארוך ומפורט כי לא ניתן היה לסמוך על כיול הינשוף ועל השוטרים שהפעילו אותו ולכן דין הנאשם להיות זכאי מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 565 מיקרוגרם - כבוד השופט צימרמן בית המשפט לתעבורה תל אביב
בתיק הזה הואשם הנאשם בנהיגה בשכרות בכמות גבוהה של אלכוהול. במהלך החקירה של השוטרת שהפעילה את מכשיר הינשוף וערכה את הבדיקות לנאשם עלו כשלים רבים, כשל אחרי כשל ולמעשה אפילו לא העלנו את הנאשם להעיד להגנתו. כבוד השופט צימרמן קיבל מיד את עמדת ההגנה ובו במקום הורה על זיכוי הנאשם מכל אשמה.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:

 

דף 1  |  דף 2  |  דף 3  |  דף 4  |  דף 5  |

 


 

זיכוי נהיגה בשכרות 580 מיקרוגרם - כבוד השופטת נגה אהד בית המשפט המחוזי מרכז
בתיק זה הורשעה הנאשמת בנהיגה בשכרות בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה ושם בית המשפט התעלם לחלוטין מן הכשלים הרבים שהיו לתביעה. לאחר ימים ספורים הגשנו ערעור לבית המשפט המחוזי וכבוד השופטת נגה אהד לא חסכה דבריה מהפרקליטות ומיד הושגה הסכמה לבטל את הפסילה של הנאשמת ורישיונה הושב לה מיד בדיון.

 

פסק הדין המלא לעיונכם:
 

דף 1  |  דף 2  |

  

Go to top