See other templatesSee other templates

 

כמה מותר לשתות ולנהוג - בדיקת אלכוהול

כמה מותר לשתות ולנהוג - בדיקת אלכוהול

 לאחד הדברים שכולנו עושים למרות שאסור לעשות אותו זה לשתות אלכוהול ולנהוג אחר כך. בעיקרון עדיף לא לנהוג אחרי ששותים, למעשה החוק אוסר זאת בכל לשון. החוק מאפשר לנו לשתות קצת ואז כן לנהוג. כמה מותר לשתות ולנהוג לפי בדיקת האלכוהול החוקית? למעשה כמות האלכוהול שמותר שתהיה לנו בדם בזמן שאנחנו נוהגים היא קטנה מאוד. חשוב להבהיר שכשאר אנחנו נוהגים ושותים אנחנו מסכנים את החיים שלנו ואת החיים של הנהגים והנוסעים האחרים בכביש. אם אנחנו יכולים להימנע מכך כדאי לנו לא לנהוג אפילו ששתינו את הכמות המותרת בחוק.

 

כמה מותר לשתות ולנהוג - בדיקת אלכוהול – כמה בירות מותר לשתות לפני שנוהגים?


כמה מותר לשתות ולנהוג? בדיקת אלכוהול מסמנת קו ברור לפיו כמות של אלכוהול בדם הופכת אותנו לנהגים בלתי כשרים. כאשר אנחנו שותים לא אנחנו נוהגים אלא האלכוהול שגורם לנו לחוש ביטחון מופרז ופוגע בשיקול הדעת הבריא שלנו. למעשה אם אנחנו שותים בירה אחת אנחנו חייבים לחכות מספר שעות עד שההשפעה שלה תחלוף ונוכל לנהוג. במידה ושתינו יותר מבירה אחת אסור לנו לנהוג אלא רק אחרי הרבה שעות ששתינו אותה. בכל מקרה אנחנו לא יכולים לשתות בירה או יותר מבקבוק בירה אחד וכמה דקות אחר כך או שעה אחר כך לעלות על ההגה ולנהוג.

 

 

כמה מותר לשתות ולנהוג - בדיקת אלכוהול – כמה יין מותר לשתות לפני שנוהגים?

 

 

 


כמה מתור לשתות ולנהוג? בדיקת האלכוהול לא מבחינה בין סוגי האלכוהול השונים ששתינו. במידה ושתינו יין אנחנו חייבים להיות זהירים ולא לנהוג מיד לאחר מכן. אחוז האלכוהול ביין הוא גבוהה יותר מאשר בירה אולם בדרך כלל כוס יין קטנה יותר מאשר כוס בירה כך שכמות האלכוהול מתקזזת. במידה ושתינו יותר מכוס יין אחת אנחנו חייבים לחכות פרק זמן ארוך יחסית עד שנעלה על הכביש וננווט את ההגה.

 


לסיכום, ניתן לומר שמותר לשתות קצת ואז לנהוג אבל רק לאחר שחכינו הרבה זמן בין שתיית הבירה או היין ועד הזמן בו התחלנו לנהוג. אם החיים שלנו חשובים לנו ואם אנחנו רוצים לשמור עליהם כדאי לנו לא לנהוג לאחר ששתינו גם אם שתינו מעט מאוד. הימנעות מנהיגה לאחר ששתינו אלכוהול תאפשר לנו להיות רגועים ולא לסכן סתם בגלל שטות את החיים שלנו ואת החיים של האנשים שאנחנו אוהבים ושיקרים לנו.

 

Go to top