צור קשר עם עורך דין תעבורה במיידי לייעוץ ראשוני

See other templatesSee other templates

צבירת נקודות משרד הרישוי – אופן הצבירה ודרכי הביטול ומחיקת הנקודות

  

לא אחת, יוצא לכל אדם שנוהג בכבישים ובפרט למי שנוהגים שעות ארוכות, לעבור עברת תנועה כלשהי, חמורה יותר או פחות, ובכל זאת עבירה היא.

לאחר העבירה, יוצאים לדרכם שני מסלולים נפרדים ומקבילים. האחד, מסלול העבירה שעניינו החל מתשלום הקנס שמוטל בצד העבירה, ומגיע עד לרמה של דיונים משפטים ופסילות ארוכות מאוד ואף מאסר, בעבירות החמורות יותר בפקודת התעבורה.

המסלול השני הוא מסלולו של משרד הרישוי ש"מעניק" על כל עבירה ניקוד בהתאם לחומרתה מ-0 ועד ל - 10 נקודות. במאמר זה אגע על קצה המזלג בשיטת הניקוד.

שיטת הניקוד - כיצד היא עובדת?

לכל נהג העובר עבירות תנועה על פי תקנות ו/או פקודת התעבורה, נרשמות לחובתו נקודות. הנקודות נועדו למעשה לפקח על עבירות תנועה החוזרות על עצמן ולהרתיע את הנהג מלבצע אותן שוב.

נהגים אשר קבלו קנסות על עבירות מסוימות יקבלו במקביל נקודות חובה, כאשר הנהג יצבור כמות מסוימת של נקודות יוכלו רשויות החוק לפעול נגדו על פי תקנות מכבידות בכדי למנוע ממנו לצבור נקודות ולהוות נהיגה מסוכנת בכבישי הארץ.

שיטת הניקוד החדשה

על פי שיטה זו נצברות לחובתו של הנהג נקודות בגין העבירות אותן ביצע, גם אם לא הורשע בבית המשפט ורק שילם קנס בדואר. הנקודות נצברות לאורך תקופה הנקראת "תקופת צבירה". תקופה זו נמשכת שנתיים, ובסופה סוכמים את נקודות החובה שנצברו לחובת נהג ובמידה ונצברו 12 נקודות, או בלשון האירוויזיון "דוז פואה", יהיה עליו לעבור קורס הדרכה לנהיגה נכונה, או בשמו המוכר "נהיגה מונעת", לאחר סיום הקורס הנקודות לא נמחקות אלא אם עברו שנתיים מאז צבר את הנקודה האחרונה.

השינוי הנוסף אשר חל על שיטת צבירת הנקודות במסגרת שיטת הניקוד החדשה, כולל החמרה משמעותית נוספת, הקובעת כי במידה וצבר נהג סכום כולל של עשרים ושתיים נקודות במהלך תקופת צבירה, תוארך תקופת הצבירה לארבע שנים, ובמידה ויצבור הנהג בתוך תקופה זו שתי נקודות נוספות יוזמן הנהג לקורס שונה מהקורס השגרתי המוגדר כמורכב וארוך יותר מהקורס הבסיסי אליו מוזמנים הנהגים אשר צברו סך של שתיים עשר נקודות במהלך תקופת הצבירה.

נהג אשר החמיר בעבירות תנועה, וצבר סכום כולל של שלושים ושש נקודות בתוך תקופת צבירה אחת, רישיונו ייפסל לתקופה של שלושה חודשים, והוא יוכל לזכות בו בחזרה בתום תקופת הפסילה, לאחר שיעמוד בבחינה העיונית מטעם משרד הרישוי, הידועה בשם בחינת התיאוריה.

יש לציין, כי נהג שצבר שלושים ושש נקודות על פני תקופת צבירה אחת, יפסל רישיונו ויהיה עליו לעבור מבחר תיאוריה מחדש, אם שוב לאחר המבחן צבר עוד פעם שלושים ושש נקודות יפסל רישיונו לתקופה של תשעה חודשים וכן תיבדק מחדש כשירותו לנהוג במכון הרפואי, אם יימצא כשיר לנהיגה יזומן לעבור מבחן עיוני ומעשי מחדש בכדי שיוכל לחדש את הרישיון שלו שוב.

על פי שיטת הניקוד החדשה, מחיקת הנקודות מתאפשרת רק בתום תקופת הצבירה, יחד עם זאת, במחיקת הנקודות אין אומר כי יימחקו ההרשעות אשר נרשמו בגיליון ההרשעות של הנהג.

להלן טבלת הניקוד העדכנית ביותר ממשרד הרישוי

עבירות 10 נקודות

 • עבירה של גרימת תאונת דרכים קטלנית [סעיף 304 לחוק העונשין]

 • עבירת הפקרה אחרי פגיעה [סעיף 64(א) לפקודת התעבורה]

 • עבירת מהירות מופרזת  בחריגה של 30 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית או 40 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה [תקנות 22(א), 54(א)]

 • עבירת עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף [תקנות 47(ד), 47(ה)(5)]

 • עבירת אי מתן זכות קדימה לגבי תמרור עצור או האט ותן זכות קדימה [תקנות 22(א), 64(ג) או 64(ד)]

 • עבירת נסיעה באור אדום בניגוד לרמזור ה-1 [תקנות 22(א), 64(ד)]

 • עבירת אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה בנסיבות מחמירות [תקנה 67(א)]

 • עבירה של הובלת מטען שמשקלו חורג ב- 24.9% מהמותר לגבי אותו סוג רכב [תקנה 85(א)(5)]

 • עבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים [סעיף 62(3) לפקודת התעבורהתקנות 26(2), 169ב]

 • עיברה של נהיגה בזמן פסילה [סעיף 67 לפקודת התעבורה]

עבירות 8 נקודות

 • עבירה של נסיעה ללא רשיון נהיגה תקף [סעיף 10(א) לפקודת התעבורה]

 • עבירה של גרימת תאונת דרכים עם נפגעים או התנהגות שגרמה נזק לאדם [סעיף 38(3) לפקודת התעבורהתקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה]

 • עבירה של התנהגות העלולה לסכן חיי אדם [תקנה 21(ב)(4)]

 • עבירה של נהיגה ברכב אשר מצבו עלול לסכן עוברי דרך[תקנה 27(א)]

 • עבירת פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך [תקנה 44(א)]

 • עבירת עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, מעבר חצייה או מפגש מסילת ברזל [תקנות 47(ה)(1), 47(ה)(2)]

 • עבירת מהירות מופרזת בחריגה של 20 עד 30 קמ"ש בדרך עירונית או  25 עד 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה. [תקנות 22(א), 54(א)] 

 • עבירה של אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל. [תקנות 56(א)(1), 56(א)(2), 56(א)(3), 56(א)(4)] 

 • עבירת נסיעה באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור השני. [תקנות 22(א), 64(ד)]

 • עבירת נסיעה באור צהוב מהבהב מבלי לאפשר להולך רגל או לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה. [תקנה 64(ה)] 

 • עבירה של הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח. [תקנה 85(א)(4)]

 • עבירה של הובלת מטען החורג ממידות הרכב. [תקנות 85(ד)(1), 85(ה)(3)]

 • עבירה של הובלת מכולה בניגוד לתקנות. [תקנות 85א(ו)(1), 85א(ו)(3), 85א(ו)(4]

 • עבירת חריגה משעות הנהיגה המותרות. [תקנה 168]

 • עבירה של נהיגה ברכב לגביון נמסרה הודעת אי שימוש. [תקנה 308(ד)] 

 • עבירת נהיגה ללא טכנוגרף תקין. [תקנה 364ד(ב)]

עבירות 6 נקודות

 • עבירה של נהיגה ללא רשיון רכב. [סעיף 2 לפקודת התעבורה]

 • עבירת נהיגה בקלות ראש. [סעיף 62(2) לפקודת התעבורה]

 • עבירה של נהיגה לא זהירה. [תקנה 21(ג)]

 • עבירה של נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות. [תקנה 83ב(א)] 

 • עבירת הסעת ילד ללא מושב בטיחות מתאים. [תקנה 83א]

 • עבירת אי ציות לתמרור "אין כניסה". [תקנה 22(א)] 

 • עבירת אי ציות לתמרור האוסר עקיפה. [תקנה 22(א)]

 • עבירת נסיעה בכיוון המנוגד לאמור בתמרור (חץ המצויר על פני הכביש גם הוא בגדר תמרור). תקנות 22(א) ו- 36(ד)] 

 • עבירת אי ציות להוראתו או איתותו של שוטר או פקח עירוני. [תקנות 23(א)(1),  23(א)(2)]

 • עבירה של נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב. [תקנות 26(4), 27(ג)]

 • עבירה של נהיגה שלא בכביש, למעט כלי רכב דו גלגלי. [תקנה 33(א)]  

 • עבירה של נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף. [תקנה 36(ג)]

 • עבירה של נהיגה שלא בצד ימין של הדרך. [תקנות 35, 46(א)]

 • עבירה של נהיגה בכיוון הנגדי בכביש חד- סטרי. [תקנה 37]

 • עבירה של נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות. [תקנות 39א(א), 39א(ג), 39א(ז), 39ג(א)]

 • עבירת עקיפה לפני מעבר חציה או בצומת. [תקנות 47(ה)(3), 47(ה)(4)]

 • עבירת כניסה לצומת או למפגש מסילת ברזל כשאין אפשרות להמשין בנסיעה (למשל, כניסה לצומת לא פנוי). [תקנה 65]  

 • עבירה של הובלת מטען בתפזורת שלא כראוי. [תקנות 85(א)(6), 86(1), 86(2), 86(3)]

עבירות 4 נקודות

 • עבירה של אי עצירה בתמרור עצור. [תקנה 22(א)]

 • עבירה של הפרעה לתנועה או עיכובה. [תקנה 21(ב)(3)]

 • עבירה של נסיעה שלא כדין במעגל תנועה (שלא מימינו או מבלי לתת זכות קדימה לרכב החוצה). [תקנה 22(א)]

 • עבירה של שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית. [תקנה 28(ב)] 

 • עבירה של כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני. [תקנה 36(ה)]

 • עבירה של נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה. [תקנה 45]

 • עבירת עקיפה מימין או עקיפה אחרי תמרור המודיע על מפגש מסילת ברזל. [תקנה 47(א)] 

 • עבירה של אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה. [תקנה 67(א)]

 • עבירה של הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח. [תקנה 85(א)(3)]

 • עבירת נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש. [תקנות 96, 97(ד), 99(א)(1), 99(א)(2), 99(א)(3), 101 ו- 103]

עבירות 2 נקודות

 • עבירת נהיגה כאשר הנוסע איננו חגור, אך הנהג חגור. [תקנה 83ב(א)] 

 • עבירה של נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה. [תקנה 38(א)]

 • עבירה של גרירת רכב שלא בבטיחות. (תקנה 90(ו)]

 • עבירה של גרירת מכונה ניידת שלא כדין. [תקנה 91(א)]

 • עבירה של גרירת גרור או נתמך שלא כדין. [תקנה 91(ב)]

 • עיברה של גרירת רכב מנועי ברכב שאינו מתאים. [תקנה 91(ג)]

 • עבירה של גרירה של יותר מגרור אחד ללא היתר מתאים. [תקנה 91(ו)]

 • עבירה של גרירה באופנוע ללא היתר. [תקנה 91(ז)]

 • עבירת נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש. [תקנות 97(א), 97(ב) ו- 97(ג)]

 

אז מה עושים במידה ונרשם לכם דו"ח?

יש לדעת כי תשלום הדו"ח הוא למעשה הודאה בעבירה והרשעה בדין. לכן בטרם רצים לדואר לשלם, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין מומחה לתעבורה, ולספר לו את הנסיבות לדו"ח ויחד ניתן יהיה לשקול הגשת בקשה להישפט או לחילופין, במידה והדבר מתאפשר אז להגיש בקשה להמיר את הדו"ח באזהרה.

להלן האפשרויות לבירור מצב נקודות עדכני

  1. ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון באתר משרד הרישוי (ללא כל עלות) ובו לבקש מצב נקודות עדכני – הטופס ישלח בדואר תוך 10 ימים.

  2. בשיחה טלפונית ל 5678* שם ניתן לבקש לדבר עם מענה אנושי ולבקש ממנו לשלוח את פירוט הנקודות. יש למסור לנציג מספר פרטים מזהים כמו, שנת לידה, מספר רישיון ועוד בטרם ישלח פירוט הנקודות.

  3. ניתן לפנות לכל סניף של משרד הרישוי בארץ ושם לברר הן בפני נציג או לחילופין להוציא מהמסוף הממוחשב את הטופס המבוקש. 

 

Go to top