עורך דין תעבורה T&N

עורך דין תעבורה

עבירת השבל"ר – שימוש ברכב ללא רשות הבעלים

מדובר בעבירות תנועה חמורה מאוד בפקודת התעבורה, למרות זאת בקרב הציבור עבירה זו נתפסת לא כעבירה חמורה ועבירה המקלים עימה ראש, כמו ״לקחת רכב לסיבוב״ את הרכב ללא רשות מחבר קרוב, או ״להשאיל״ את הרכב מההורים מבלי הסכמתם, אחים, או כל אדם אחר, למעשה מדובר בעבירה של שימוש ברכב ללא רשות.

שימוש ברכב ללא רשות הבעלים

מדובר במצב בו למעשה אדם נוהג ברכב ללא ידיעתו של הבעלים של הרכב, גם אם מדובר במישהו קרוב וגם אם מדובר בתקופת זמן קצרה וקצובה, זה לא משנה גם אם אותו נהג מתכוון להחזיר את הרכב, או אם נסע רק מרחק קצר והספיק להחזיר את הרכב, עדיין מדובר בעבירת תנועה לכל דבר.
הענישה המקובלת במקרים אלו של שבל"ר (שימוש ברכב ללא רשות) – פסילה בפועל מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים שהיא פסילת המינימום (במקרה שהיה לנהג רישיון נהיגה בתוקף).

ברוב המקרים, רשויות התביעה מיחסות עבירה זו כאשר הרכב נלקח על ידי הבן ללא רשות ההורים או אדם קרוב אחר. המדובר בד"כ בחבר´ה צעירים שאינם מיחסיים את מלוא הרצינות לחומרת המעשה ולא רואים בעבירה זו "גניבה" לכל דבר. דוגמא קלאסית לכך היא במידה והמדובר בקטין אשר לקחת את הרכב ללא רשות וראה ב"סיבוב" עם הרכב כשההורים בחו"ל או ישנים, דבר פעוט ונעצר הוא יואשם בשבל"ר. אם הורי הקטין ירצו להגן על בנם וייקחו על עצמם את האשמה ואחריות על המעשה בטענה כי הם ידעו על כך וזאת במטרה למנוע כתב אישום פלילי על גניבה או שבל"ר, החוק קובע כי הם צפויים לקבל עונש מאסר בפועל של עד חמש שנים וקנס כספי.

מה הוא העונש?

שימוש ברכבו של אדם אחר ללא רשותו של הבעלים, יכול להיות פסילה של מינימום 3 שנים בנוסף לכל עונש אחר אשר יחליט בית המשפט להטיל על הנהג. אם מדובר בנהיגה ללא רישיון בתוקף, מפני אי חידוש מסיבות טכניות כמו אי תשלום של אגרה או קנסות, לעניין הזה יצורף גם עבירה של ״נהיגה ללא רישיון נהיגה״.
שימוש ברכב של אדם שנהג ללא רישיון בתוקף וללא שום רשות מהבעלים עתיד להסתכל בפסילת רישיון של מינימום 6 חודשים. שימוש ברכבו של אדם ואין לו הסכמה מפורשת של הבעלים של המחזיק ברכב, מדובר כבר בעבירה של התרת נהיגה.

עבירה החמורה ביותר שהעונש הנמצא בצידה הינו מאסר בפועל לתקופה של מינימום כ-3 שנים, אף אם אותו נהג הוא הינו קטין שלא היה יכול לקבל רישיון נהיגה, עונש של אותו מתיר נהיגה הינו מאסר של 5 שנים וצפוי לו גם קנס, פסילת רישיונו של מתיר הנהיגה למשך מינימום כ-3 שנים. בית המשפט לתעבורה יכול במקרים האלה, בנסיבות מיוחדות וחריגות בלבד שאותן בית המשפט צריך לגולל בפסק הדין ולהפחית מעונש המינימום.

כיצד נקבעה העונש ההולם?

במסגרת מתחם העונש ההולם, בית המשפט נדרש לבחון את נסיבות העבירה תוך התעלמות מנסיבותיו האישיות של הנאשם, ובמסגרת זו עליו להביא בחשבון, את הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה ממעשיו, את מידת הפגיעה בהם בנסיבות העניין ואת הפסיקה הנוהגת. בתוך מתחם הענישה, עליו להביא בחשבון את נסיבותיו האישיות של הנאשם, כולל מצבו המשפחתי, הכלכלי והבריאותי, רישום פלילי ותעבורתי, הרשעות קודמות, נטילת אחריות, הבעת חרטה ועוד.

ברוב המקרים, העונש הצפוי לנהג שעשה שימוש ברכב ללא רשות, כאשר העבירה נעשתה בנסיבות מקלות ולנהג היה בעת ביצוע העבירה רישיון נהיגה בתוקף, לא יפחת מפסילת רישיון נהיגה בפועל לתקופה של שישה חודשים שהיא למעשה פסילת מינימום. לפיכך, כאשר השימוש ברכב ללא רשות נעשה תחת נסיבות שבהן לנהג היה רישיון נהיגה בתוקף וללא רשות בעלי הרכב, העונש הצפוי הוא בדרך כלל פסילת מינימום למשך ששה חודשים.

במקרה שהשימוש ברכב ללא רשות נעשה תחת נסיבות שבהן לנהג לא היה רישיון נהיגה בתוקף וללא רשות הבעלים, העונש הצפוי הוא פסילת מינימום של רישיון הנהיגה למשך שלוש שנים בנוסף לכל עונש אחר שיטיל בית המשפט לתעבורה. במצב זה לא מדובר בנהיגה ללא רישיון בתוקף בשל אי חידוש מסיבות טכניות, אלא בנסיבות מהותיות יותר כתוצאה משלילת רישיון או כאשר נהג ברכב קטין.

מה היא עבירת התרת נהיגה ברכב?

עבירת התרת נהיגה ברכב היא מצב שבו בעל רכב נתן רשות לאדם אחר לנהוג ברכב שבבעלותו או בחזקתו תחת נסיבות שבהן ידוע לו כי מי שנוהג ברכב אינו מחזיק ברישיון נהיגה בתוקף. מדובר בעבירה חמורה מאחר שהנהג שלא הוציא רישיון על אותו סוג רכב, אינו מוסמך ואינו שולט בו. לפיכך העבירה מסכנת הן את שלומו של הנהג והן את שלום הציבור בכללותו.

העונש המרבי הצפוי לבעל רכב המואשם בעבירת התרת נהיגה ברכב הוא שלוש שנות מאסר בפועל. כאשר מדובר בקטין שאינו יכול לקבל רישיון נהיגה, העונש יכול להגיע עד חמש שנות מאסר עם או בלי קנס. נוסף על כך, בעל הרכב צפוי לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של לפחות שלוש שנים, ואולם בנסיבות מיוחדות, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר על תנאי במקום מאסר בפועל.

לסיכום

עבירת שימוש ברכב ללא רשות הבעלים, היא נהיגה ברכב היא כאשר כל אדם לוקח את הרכב של בעלי הרכב ללא רשותו. עבירה יכולה להיעשות גם על ידי בן משפחה קרוב, המשתמש ברכב ללא רשותו של הבעלים. גם אם בן לוקח את רכבתם של הוריו ללא רשותם והסכמתם המפורשת, מדובר על עבירת שימוש ברכב ללא רשות הבעלים.

עבירת השבלר – שימוש ברכב ללא רשות הבעלים

אז מה היה לנו עד עכשיו?

דילוג לתוכן